آموزش پینگ پنگ

آموزش پینگ پنگ فوق حرفه ای

آموزش پینگ پنگ

آموزش پینگ پنگ حرفه ای زیر نظر مربیان مجرب و بین المللی کانون پینگ پنگ ایران

آموزش پینگ پنگ
آموزش پینگ پنگ

آموزش پینگ پنگ در دو قسمت تکنیک ( فن ) و تاکتیک ( نقشه ) در یک دوره به صورت ترمیک انجام میپذیرد و هنرجو را به یک بازیکن تبدیل مینماید و او را قادر میسازد تا با تمرین مهارت ها و نقشه های آموزش دیده و پشتکار و ممارست در کنار افزایش آمادگی جسمانی در نتیجه ی تمرینات بدنسازی و ایروبیک و توپ اندازی با ربات پینگ پنگ یا مربی ، توانایی شرکت در مسابقات کشوری و جهانی در تورنمنت های مختلف ، را پیدا کند.

بازیکن باید یاد بگیرد تا تکنیک ها ( مهارت ) را در خدمت تاکتیک ( نقشه ) قرار بدهد و در واقع نقشه های مختلف را با تکنیک هایی که یاد میگیرد اجرا کند

کلاس آموزش پینگ پنگ تنیس روی میز در تهران

مواردی که یک بازیکن تنیس روی میز به صورت پایه ای باید یاد بگیرد شامل موارد زیر است که در دو قسمت آموزش پینگ پنگ مبتدی و آموزش پینگ پنگ حرفه ای تقسیم میشود :

آموزش پینگ پتگ مبتدی
آموزش پینگ پنگ مبتدی

 

آموزش پینگ پنگ مبتدی :

 1. آموزش هل زدن در پینگ پنگ ( که به دو صورت ضربدری و موازی و ترکیبی اجرا میشود )
 2. آموزش کات در پینگ پنگ ( کات یا بک اسپین Back Spin کات ضربدری ، کات موازی و کات ترکیبی در همه نقاط میز ) و خود به دو نوع کان کوتاه ( پوش push ) و کات بلند ( چاپ chop ) تقسیم میشود.
 3. آموزش لوپ در پینگ پنگ ( لوپ یا تاپ اسپین Top Spin تاپ ضربدری ، تاپ موازی و تاپ ترکیبی در تمام نقاط میز )
 4. آموزش بلوک در پینگ پنگ ( بلوک یا دفاع که شبیه تکنیک هل اما بدون شدت یا با شدت کمتر میباشد که پیچ روی حریف ( تاپ اسپین یا های-لوپ یا درایو حریف) را سد میکند و دفاع میکند )
 5. آموزش تک در پینگ پنگ ( تک یا اسمش که شبیه تکنیک هل اما با شدت بیشتر است )
 6. آموزش سرویس زدن در پینگ پنگ که شامل سرویس پیچ زیر یا همان کات ( Back Spin ) ، پیچ بغل ( Side Spin ) ، پیچ رو ( Top Spin ) ، توپ بی پیچ ( یا همان هل که دارای پیچ رو با دور کمتر میباشد ولی آن مقدار مختصر پیچ رو را ندید میگیرند و اصطلاحا به آن بی پیچ میگویند ) و پیچ های ترکیبی با پیچ زیر و بغل در دو نوع راستگرد و چپگرد ، پیچ رو و بغل در دو نوع راستگرد و چپگرد )
 7. آموزش دریافت سرویس در پینگ پنگ که نحوه ی دریافت توپ سرویس حریف میباشد

 آموزش سرویس زدن در پینگ پنگ

آموزش پینگ پنگ حرفه ای

آموزش پینگ پنگ حرفه ای :

 1. آموزش های-لوپ ( High Loop یا همان لوپ روی کات با ماکزیمم پیچ رو Maximom Spin که در برابر کات حریف زده میشود و نوع تکنیک ، صعودی است )
 2. آموزش درایو-لوپ ( Drive Loop یا همان لوپ روی های-لوپ یا مینیمم پیچ رو Minimum Spin که اغلب در برابر های-لوپ حریف زده میشود و گاهی بر روی توپ بی پیچ ساکن حریف نیز زده میشود و نوع تکنیک ، مستقیم Straight یا نزولی است )
 3. آموزش ساید در پینگ پنگ یا همان پیچ بغل در رالی که روی توپ های ساکن و کم پیچ و متوسط برد یا بلند برد زده میشود
 4. آموزش ساید-لوپ در پینگ پنگ یا ساید-های لوپ ( Benana ) که در برابر کات پشت تور یا بیرون تور زده میشود و مشهور به فورهند یا بک هند موزی است که نوع تکنیک ، صعودی است

 5. آموزش کانتر که در برابر تاپ اسپین یا های-لوپ حریف زده میشود و یک ضد حمله ی سریع به حساب میاید و توع تکنیک صعودی است.
 6. آموزش فلیپ در پینگ پنگ که یکی از انواع دریافت سرویس در پینگ پنگ است که در برابر توپ کم پیچ یا متوسط پیچ حریف با برد کوتاه (پشت تور ) زده میشود.
 7. آموزش دراپ شات که یکی از انواع دریافت سرویس میباشد که در برابر توپ های پرپیچ حریف زده میشود
 8. آموزش رولر شات که در برابر توپ های عرضی حریف که از عرض میز ما بیرون میاید زده میشود و از بغل تور ، باید توپ را روانه ی میز حریف کنیم و نوع نکنیک مستقیم یا صعودی است
 9. آموزش لاب که در برابر تک ها یا تاپ های سرعتی حریف اجرا میشود و نوع تکنیک صعودی است
 10. آموزش هاف بال که نوعی پیچ زیر دادن به توپ است که در برابر تاپ اسپین و های لوپ های حریف زده میشود و نوع تکنیک نزولی است. استفاده از این تکنیک در بازیکنان دفاعی آنتی باز با رویه دفاعی که اغلب در دریافت و تشخیص پیچ سرویس حریف ، ضعف دارند ، بسیار رایج است.
 11. آموزش اسلاخ که شبیه تکنیک هاف بال است که از بغل توپ ، در برابر تاپ ها و های-لوپ های حریف اجرا میشود
 12. آموزش بلاک چاپ Block chop که نوعی بلوک هست در برابر تاپ های سرعتی حریف زده میشود و نوع نکنیک نزولی است 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *